College teacher

 

                          Professor (researcher)

   Lu Yujie (professor) Sheng Jianguo (professor) Guo Yuanxin (professor) Yu Yongjian (researcher) Gao Jian (professor) Guan Hua Nan (professor) Li Shijie (Zheng Senior Engineer)

   Zhao Haifeng(w88 online sports bettingJiangsu University of Science and Technology"Professor Deep Blue") 

   Hu Yongxin(w88 online sports bettingJiangsu University of Science and Technology"Professor Deep Blue")

   Zhang Hanle(w88 online sports bettingJiangsu University of Science and Technology"Professor Deep Blue")

   Hanfeng(w88 online sports bettingJiangsu University of Science and Technology"Professor Deep Blue")

   Liu Xinrong(w88 online sports bettingJiangsu University of Science and Technology"Professor Deep Blue")

                               Associate Professor (Associate Researcher)

   Jia Junqiang (Doctor, Associate Professor) Li Yixuan (Doctor, Associate Professor)  Wang  Ke (Dr., Associate Professor)  Cui Sufen(Dr., Associate Professor)

   Ye Hua (Dr., Associate Professor) Wang  He(Dr., Associate Professor)  Zhao ZongpeiDr., Associate Professor)  Liu Guanhui (Associate Professor)

   Zhang Xiaowei (Doctor, Associate Professor) Wang Dongxu(Dr., Associate Professor)  Kong Dezhao (Dr., Associate Professor)  w88 online casino bettingLi Yaqi (PhD, Associate Professor)

   Yu Yan (Dr., Associate Professor)  Li Zhanming(Dr., Associate Professor) 

                                 Speaking  Division

   Shi Qiaoqiao (Dr.) Yu Zhen (Dr.) Zhong Jianjun (Dr.) Liu Chang (Dr.) Lee Bo (Dr.) Zhu Yuanyuan (Dr.)   

   Chen Zhiteng (Dr.)  Feng Jiachang(Dr.) Wang  Lei (Dr.) Li Zhenni (Dr.) Korean  Winter(Dr.) Zhang Qi(Dr.)

   Zhang Yao (Dr.)  Zhang Zhihong (Ph.D.) Wang Fenghe (Dr.) Feng Jiachang (Dr.) Li Mingfei (Dr.)  Andy (Dr.)

   Zhao Yaru (Dr.)  Wang Yuqin (Dr.) Liu Peng (Dr.) Lu Yan(Dr.)  Miao Shiyuan(Dr.)  He Peihuan(Dr.)

   Zhang Anqi (Dr.)  Zhao Fangfang (Dr.) Liu Qing (Dr.)  Li Yang (Dr.)

w88 sports betting